Τι πρωτότυπη ημέρα!!

Νάμαστε πάλι..τι πρωτότυπη μέρα!!

Αποφασίσαμε να πάμε για ψώνια στην γειτονιά μας αλλά φυσικά λογαριάζαμε χωρίς τους γνωστούς πια ασυνείδητους, ανεγκέφαλους..(μπορώ να πω ατελείωτους χαρακτηρισμούς) οδηγούς που πιστεύουν πως είναι πιο σημαντικό να παρκάρουν κάπου εύκολα και γρήγορα όπως πάνω στα πεζοδρόμια και να αφήνουν όλους εμάς τους πεζούς με αμαξίδια ή χωρίς να αναρωτιώμαστε.."Τώρα που πάμε;".

Τι πρωτότυπη ημέρα!!