Ο Προσωπικός Φροντιστής  Μπεν εκπαιδεύεται  κι αναλαμβάνει την φροντίδα του 19χρονου Τρέβορ..A.L.O.H.A!  και ξεκινά ένα οδοιπορικό όπου η συναισθηματική αναπηρία του ενός και η σωματική του άλλου δημιουργούν δεσμούς αληθινής φιλίας!

Πλήρης Οδηγός 2019: Όλα τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και τα ΠΟΣΑ σε ΑμεΑ
 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ (Ποσό: 165
  ευρώ /μήνα)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΚΛΠ
  (Ποσό: 362 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Β.Α.) (Ποσό: 313 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (Β.Ν.Υ.) (Ποσό: 527 ευρώ
  /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
 • ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  (Ποσό: 771 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, AIDS (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ /μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ποσό: 362 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ/μήνα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (Ποσό: 697 ευρώ/μήνα)
 • ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ (Ποσό: 697 ευρώ/μήνα ή 362 ευρώ/μήνα )

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους. (χορηγείται σε ανασφάλιστους, ασφαλισμένους, συνταξιούχους.)

α) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
β) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
γ) άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.
 • Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 165 € μηνιαίως


 

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

 • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης
 • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

Απαιτείται η προσκόμιση

 • Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού
  Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικών κλινικών , όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος

Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από την επιτροπή των ΚΕΠΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ / ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Να μη λαμβάνουν Διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα δεν αποτελεί κώλυμα.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 362€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

 • Με σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
 • χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος
 • διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 • Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που προβλέπεται.
 • Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.
  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

Σε περίπτωση που λαμβάνουν ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης, καταβάλλεται ολόκληρο το χορηγούμενο

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Να μην δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 313€ μηνιαίως

Δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι:

 • Έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι (από το/τη σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
 • Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
 • Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας
 • Ανασφάλιστοι και Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.
 • Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Οικονομική ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

 • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
 • Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 • Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα μεγαλύτερο από 360€
 • Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 527€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 • Πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
 • Πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης
 • Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό.

Ανασφάλιστοι ακρωτηριασμένοι:

 1. Κατά τα τέσσερα άκρα (χέρια και πόδια), ανεξάρτητα από το σημείο ακρωτηριασμού.
 2. Κατά τα δύο κάτω άκρα (πόδια), από το γόνατο και πάνω (μηρός).
 3. Κατά τα δύο άνω άκρα (χέρια) από τον καρπό και πάνω και το ένα κάτω άκρο, από το γόνατο και πάνω.
 4. Να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας άλλου είδους οικονομική ενίσχυση μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Ανασφάλιστοι, Ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ανασφάλιστοι Υπερήλικες ΟΓΑ
 • Συνταξιούχοι Ν.Α.Τ., ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Εν ενεργεία και συνταξιούχοι Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ
 • Στους ανασφάλιστους εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπομένης, παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 771€ μηνιαίως

Οι δικαιούχοι που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ

Οι δικαιούχοι που περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή σε προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό επιδόματος.


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), AIDS κ.λπ.

 • Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία – ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία – μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
 • Άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
 • Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Στην περίπτωση που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | Μεσογειακή αναιμία: 362€ μηνιαίως

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | Αιμορροφιλία – AIDS: 697€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65
 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.
 • Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 362€ μηνιαίως


Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

Άτομα με οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Ανασφάλιστοι / Ασφαλισμένοι / ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:

 • Εργαζόμενοι / Συνταξιούχοι | ΠΟΣΟ: 362€
 • Άνεργοι ανασφάλιστοι /άμεσα ασφαλισμένοι / Έμμεσα ασφαλισμένοι | ΠΟΣΟ: 697€
 • Πτυχιούχοι Εργαζόμενοι | ΠΟΣΟ: 362€
 • Εργαζόμενοι φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ μέχρι 25 ετών | ΠΟΣΟ: 362€
 • Μη εργαζόμενοι φοιτητές ΑΕΙ /ΤΕΙ | ΠΟΣΟ: 697€
 • Δικηγόροι εν ενεργεία / Ασκούμενοι | ΠΟΣΟ: 697€
 • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους | ΠΟΣΟ: 697€

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

 • Άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 0-18 ετών
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
 • Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να μη λαμβάνουν, ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιονδήποτε φορέα προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπομένης.
 • Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται η διαφορά.
 • Η λήψη Σύνταξης (ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) δεν αποτελεί κώλυμα
 • Να μην παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικοί, παραπληγικοί,
 • Να μην περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε νομίμως αδειοδοτούμενα ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) και τη δαπάνη της περίθαλψής τους καταβάλλει το Κράτος ή Ασφαλιστικός Οργανισμός κ.λπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος.
 • Αν τη δαπάνη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η οικογένειά τους, τότε χορηγείται ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 697€ μηνιαίως


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:

 • Έλληνες Πολίτες
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε»
 • Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.). Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» (η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών)
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Για το επίδομα κίνησης, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, δικαιούχοι είναι και οι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

Για το διατροφικό επίδομα, εκτός των ανωτέρω πολιτών δικαιούχων, δικαιούχοι είναι :

 • οι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάτοχος ΕΔΤΟ ως ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ δεν είναι δικαιούχος προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

 • Οι πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΑΜΚΑ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους) και ένα Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).
 • Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τρίτο άτομο, θα πρέπει να φέρει μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο για να υποβάλει την αίτηση
 • Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση διαζευγμένων εάν ΔΕΝ υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ποιός έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 • Εάν ο αιτών είναι πολίτης τρίτης χώρας το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, νομιμοποιητικό έγγραφο. (Αναλυτικές οδηγίες στις κατηγορίες δικαιούχων)

Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.:

 • Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου
 • Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου αιμοκάθαρσης

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία:

Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την
υπηρεσία του ΙΚΑ).

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών:

Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού επιδόματος

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων:

Τα άτομα από 19 έως 25 ετών που φοιτούν, βεβαίωση φοίτησης

Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση:

τα άτομα από 18 ετών και άνω με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης:

 • Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.
 • Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους θα προσκομίζουν αντίγραφο πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης και βεβαίωση εργασίας.

Πηγή: amea-care.gr

Φτιάχνει τμήμα ΑΜΕΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, προχωρά σε μια πρωτοποριακή κίνηση, καθώς μετά από απόφαση του Δ.Σ. δημιουργεί σωματείο με την επωνυμία Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ.

Ένα τμήμα με ιδιαίτερο συμβολισμό ιδρύει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Το Δ.Σ., αποφάσισε να ξεκινήσει η λειτουργία σωματείου που θα ονομάζεται Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ. Οι διαδικασίες σύστασης του τμήματος θα ξεκινήσουν άμεσα και πρώτος στόχος είναι η σύσταση ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο, ενώ υπάρχει σκέψη και για άλλα τμήματα όπως ξιφασκίας, σκοποβολής κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ενώ τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: gazzetta.gr

Αντί να ντρέπεται η ΑΕΚ, ντρέπεται ο Αλέξανδρος που ζητούσε μια ανθρώπινη διευκόλυνση!

Αντί να ντρέπεται η ΑΕΚ, ντρέπεται ο Αλέξανδρος που ζητούσε μια ανθρώπινη διευκόλυνση!

Ο Βασίλης Σαμπράκος διαβάζει την ιστορία που του γράφει ένας νεαρός φίλος της ΑΕΚ για τη συμπεριφορά της ΚΑΕ ΑΕΚ απέναντι σε ένα 20χρονο παιδί με ειδικές ανάγκες που πλήρωνε εισιτήριο διαρκείας για να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα και η ΚΑΕ τον έδιωξε με τη στάση της.

Είναι Κυριακή, χαλαρώνεις, προσπαθείς να ηρεμήσεις και να βγάλεις από πάνω σου την εβδομάδα που πέρασε, για να προετοιμαστείς για την εβδομάδα που έρχεται. Εχεις προσπαθήσει τις τελευταίες ώρες να ξαναβρείς την κανονική, την ήρεμη έκδοση του εαυτού σου και να αποβάλεις τον εκνευρισμό και την φθορά των προβλημάτων της ρουτίνας σου. Αυτό το σημείωμά μου σε βρίσκει σε μια ήρεμη στιγμή. Σου ζητώ συγγνώμη που θα σου χαλάσω τη στιγμή. Μου χρειάστηκε όμως να πάρω λίγο τον χρόνο μου από τη στιγμή που διάβασα όσα θα μοιραστώ παρακάτω μαζί σου, προκειμένου να μην γράψω με την παρόρμηση της στιγμής, διότι σε εκείνη την περίπτωση θα είχα παραφερθεί. Αν το αντέχεις να σου χαλάσω λίγο τη στιγμή, μείνε μαζί μου σε αυτό το σημείωμα, αξίζει, και θα το διαπιστώσεις όταν θα ολοκληρώσεις την ανάγνωση.

Πριν από περίπου 13 μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2017 είχα αναφερθεί στις συνθήκες υποδοχής και μεταχείρισης των ποδοσφαιρόφιλων με αναπηρίες από την αγορά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την περασμένη Πέμπτη είχα την χαρά να επικοινωνήσω με τον Αλέξανδρο Κατσούλη, ένα παιδί κοντά στα 20 του χρόνια. Ο Αλέξανδρος έχει έναν αδελφό, τον Αρη, που είναι 20 ετών, κι είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, του οποίου η αναπηρία ξεπερνά το 67%. Ο Αρης δεν μπορεί να στέκεται όρθιος, ούτε μπορεί να μένει για πολύ ώρα μόνος στηριζόμενος στο πι που τον βοηθά να μετακινείται. Ο Αρης δεν είναι ένα παραιτημένο παιδί. Κι ανάμεσα στα άλλα που προσπαθεί, προκειμένου να γεύεται τη ζωή, είναι και η επίσκεψη σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Ο Αρης είναι φίλος της ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος είναι κι αυτός φίλος της ΑΕΚ, που όμως δεν “τρελαίνεται” για το μπάσκετ. Για χάρη του αδερφού του όμως επέλεξε δύο χρόνια πίσω, τον Οκτώβριο του 2016 να πάρει μαζί με τον Αρη εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ, προκειμένου να πηγαίνουν παρέα στο γήπεδο, για να βλέπει τον αδελφό του να χαμογελά. Ο λόγος περνά στον Αλέξανδρο:

“Όλα λοιπόν ξεκινούν περίπου 2 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 2016, όταν εγώ και ο αδερφός μου Άρης αποφασίζουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια της μπασκετικής Α.Ε.Κ. και τον κ. Μάκη Αγγελόπουλο αγοράζοντας ο καθένας από ένα εισιτήριο διαρκείας. Τη σχέση μου με το μπάσκετ θα την χαρακτήριζα απλά τυπική (ως κλασσικός φίλαθλος της Α.Ε.Κ.), του αδερφού μου όμως σίγουρα κάτι παραπάνω από θερμή. Αυτά τα αναφέρω μόνο και μόνο για να δείξω ότι πιστέψαμε (από τους λίγους) σε αυτή την προσπάθεια αν και ξέραμε ότι οι αγώνες θα διεξάγονται μεταξύ συγγενών και φίλων.

Παρόλο που ο αδερφός μου είναι ΑμεΑ, αυτό δεν θεώρησα ότι αποτελεί εμπόδιο για την παρακολούθηση των αγώνων της αγαπημένης μας ομάδας καθώς μπορεί με το ειδικό αμαξίδιο του (δεν είναι αναπηρικό καροτσάκι) να μετακινηθεί εντός του γηπέδου (με συνοδεία) και να κάτσει σε μια θέση (στο πάνω πάνω μέρος του διαζώματος) σαν τον οποιονδήποτε άλλον. Το μόνο θέμα που υπήρχε είχε να κάνει με την είσοδο του/μας στο γήπεδο, όπου η μόνη θύρα η οποία προσφέρεται για εύκολη πρόσβαση (χωρίς αμέτρητα σκαλιά και ανηφόρες) είναι η είσοδος των V.I.P.
Και κάπου εδώ ξεκινάει ο Γολγοθάς... Πολλές φορές, λοιπόν, συνάντησα δυσκολία έως και άρνηση (!!!) στο να εισέλθω στον χώρο parking των V.I.P. του Ο.Α.Κ.Α. καθώς ο άνθρωπος που ήταν επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της εισόδου/εξόδου από και προς το parking των V.I.P. δεν είχε το όνομα μας στη λίστα του. Αυτό είχε ως συνέπεια, κάθε φορά να μπαίνω σε μια διαδικασία ενός ατέρμονου διαλόγου ώστε να μας αφήσει να εισέλθουμε και να σταθμεύσουμε το όχημα μας στον χώρο του parking για να μπορέσω να συνοδεύσω τον αδελφό μου τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο μας από το γήπεδο. Η απάντηση τις πρώτες φορές ήταν κάπως χαριστική με την προϋπόθεση ότι θα παρκάρω το αμάξι σε άλλο parking του συγκροτήματος Ο.Α.Κ.Α., και στη συνέχεια ήταν έως και αρνητική έστω στο να εισέλθω στο parking. Μάταια, μονίμως, προσπαθούσα να εξηγήσω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο καθώς θα πρέπει κάποιος άνθρωπος να συνοδεύει τον αδελφό μου και δεν είναι δυνατόν να κάθεται όρθιος και να με περιμένει 10 και 15 λεπτά να ξαναμπώ στο parking για να τον παραλάβω. Είναι πρακτικά αδύνατο. Αυτό που με είχε εξοργίσει τότε ήταν η απάθεια, η νοοτροπία ‘’εγώ να κάνω τη δουλίτσα μου και δεν με νοιάζει...’’ και η αντιμετώπιση που είχαμε τόσο εγώ όσο και ο αδελφός μου, που με έφερνε σε μια τρομερά δύσκολη θέση να πρέπει να εξηγώ και να δικαιολογούμαι κάθε μα κάθε φορά (και ήταν πολλές).

Έτσι, τον Νοέμβριο του 2016 αποφάσισα να στείλω ένα e-mail στο αρμόδιο τμήμα της K.A.E. Α.Ε.Κ. (πάρα πολύ ευγενικό τώρα που το ξαναδιαβάζω) στο οποίο απλά ζητούσα την αναγραφή του ονόματος μας στη λίστα του υπεύθυνου του parking. Η απάντηση ήταν ότι θα είμαστε οκ από τον επόμενο αγώνα... παρόλο που δεν ήμασταν.

Τον Φεβρουάριο του 2017 στέλνω ένα 2ο email για τον ίδιο ακριβώς λόγο, καθώς τα περιστατικά που προανέφερα πλήθαιναν. Εκείνη τη φορά, πήρα απάντηση η οποία με διαβεβαίωνε ότι το θέμα λύθηκε. Το θέμα όμως δεν είχε λυθεί με συνέπεια ο υπεύθυνος του parking να συνεχίζει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη ακόμα και στην είσοδο στο parking! Στέλνω 3ο e-mail (πάλι πολύ ευγενικό) ζητώντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. Απάντηση; Το θέμα θα διερευνηθεί άμεσα. Αποτέλεσμα; Τίποτα απολύτως δεν είχε αλλάξει.

Φτάνουμε πλέον τον Οκτώβριο του 2017, με την έναρξη της νέας σεζόν, που παρ' όλες τις αλλεπάλληλες δυσκολίες που βιώνουμε στην πρόσβαση μας στο γήπεδο, είπα ότι δεν θα μας βάλει αυτό κάτω και θα συνεχίσουμε. Οπότε ξαναστηρίζουμε την προσπάθεια με αγορά διαρκείας. Έχοντας πάρει το μάθημα από την προηγούμενη σεζόν, στέλνω ένα 4ο e-mail ζητώντας (πάλι) την είσοδο και στάθμευση του οχήματος μας στο parking των V.I.P. Απάντηση; Διευθετήθηκε! Αποτέλεσμα; Μαντέψτε...

Φτάνει Δεκέμβριος του 2017, το ποτήρι κοντεύει να ξεχειλίσει. Κάθε φορά που θέλουμε να δούμε έναν αγώνα αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες. Στέλνω 5o email, αυτή τη φορά εκφράζοντας την οργή μου τόσο για τις διαδικασίες όσο κυρίως για τη συμπεριφορά και την αγένεια με την οποία μας αντιμετωπίζουν. Έλαβα απάντηση, πολύ ευγενική η αλήθεια είναι, πως αναγνωριζόταν το λάθος και το πρόβλημα είχε πλέον διευθετηθεί. Πράγματι, για τους υπόλοιπους 4 μήνες δεν αντιμετωπίσαμε αντίστοιχο πρόβλημα.

Και ερχόμαστε στον Οκτώβριο του 2018, λίγες μέρες πριν, όταν στέλνω mail ζητώντας την ελεύθερη είσοδο και στάθμευση του οχήματος μας όπως και πέρσι, καθώς ανανεώσαμε για 3η συνεχή χρονιά τα εισιτήρια διαρκείας μας. Απάντηση δεν πήρα. Για αυτό το λόγο στέλνω ένα reminder μετά από μια εβδομάδα. Φτάνουμε στις 9/10 και απάντηση δεν έχω πάρει, οπότε στέλνω 2o reminder καθώς στις 10/10 σχεδιάζαμε να παραβρεθούμε στον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας. Τελικά 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα λαμβάνουμε ένα mail με την εξής απάντηση: ‘’ Το όνομα σας είναι ήδη στη λίστα. Φέτος όμως επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο μέσα parking, θα πρέπει να μπαίνετε, να αφήνετε τον αδερφό σας στην είσοδο press και να σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας στο parking P5 .’’

Και πλέον το ποτήρι ξεχείλισε...Και όχι, δεν ξεχείλισε γιατί δεν μας δίνουν μια θέση parking στην είσοδο των V.I.P. (ασχολίαστο το αν γεμίζει ποτέ το εν λόγω parking σε αγώνες της Α.Ε.Κ....) αλλά για τη συνολικότερη αντιμετώπιση! Φυσικά και μας είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο γήπεδο με τέτοιες συνθήκες. Είναι αντικειμενικά και πρακτικά δύσκολο (εκτός αν μπορώ να τηλεμεταφέρομαι...). Όπως ενημέρωσα και την Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. υπό τέτοιες συνθήκες δεν πρόκειται να παραβρεθούμε σε κανέναν αγώνα από εδώ και στο εξής. Χάρισμα τους τα διαρκείας. Τελικά συνέβη αυτό που δεν πίστευα, ότι θα καταφέρουν να μας αποθαρρύνουν. Συνέβη!

Πώς να αντιμετωπίσεις το ότι πρέπει να παρακαλάς, να διεκδικείς, να τσακώνεσαι με ανθρώπους και καταστάσεις για να κάνεις τι ρε γαμώτο; Απλά για να πας με τον αδερφό σου να δείτε ένα μπασκετάκι, να δείτε αυτή τη ρημάδα την ομάδα με την οποία μεγαλώσατε και περάσατε τόσα και τόσα, που σας προσέφερε τόσες εναλλαγές συναισθημάτων (και είναι πάρα πολλές), να χαρείς βλέποντας την αγαπημένη σας Βασίλισσα. Και την οποιαδήποτε ομάδα στο κάτω κάτω.

Δεν είναι θέμα parking, δεν είναι θέμα ομάδας, δεν είναι θέμα γηπέδου, είναι θέμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Αυτά ήταν απλά η εξιστόρηση όσων βιώνουμε τα 2 τελευταία χρόνια στην προσπάθεια μας να παρακολουθήσουμε απρόσκοπτα τους αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας.

Παρεμπιπτόντως, δεν αναφέρομαι καν στις δομές του γηπέδου να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει ΑμΕΑ. Στο πόσες φορές δεν λειτουργούσε το ασανσέρ, στο πόσες φορές περιμέναμε τον τεχνικό, στο πόσες φορές εγκλωβιστήκαμε στο Ο.Α.Κ.Α μαζί με άλλα παιδιά περιμένοντας να φτιάξουν το ασανσέρ κλπ κλπ. Αυτό από μόνο του είναι μια ξεχωριστή ιστορία.. Αυτά πάντα στην Ελλάδα της Ε.Ε., στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ το μεγαλύτερο γήπεδο μπάσκετ στη χώρα. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται σε μικρότερα και πιο συνοικιακά γήπεδα...

Ήδη μακρηγόρησα..

Εν κατακλείδι, ξέραμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν δίνει τη δυνατότητα στα ΑμΕΑ να ενταχθούν στην κοινωνία και φυσικά ούτε λόγος για αθλητισμό. Τουλάχιστον, το να παρακολουθήσουν από κοντά έναν αθλητικό αγώνα της ομάδας που αγαπούν θα έπρεπε να είναι κάτι δεδομένο. Επειδή, λοιπόν στην Ελλάδα δεν είναι ούτε αυτό και επειδή ακόμα και η είσοδος στα μεγαλύτερα γήπεδα/στάδια της χώρας είναι από δύσκολη έως αδύνατη, τουλάχιστον ας κάνουμε εμείς ως άνθρωποι το αυτονόητο και ας δείξουμε σεβασμό. Είναι το ελάχιστο...”.

Το επίπεδο της παιδείας και του πολιτισμού που έχει αυτό το παιδί, ο Αλέξανδρος, φαίνεται σε κάθε σημείο του κειμένου που μου έγραψε, το οποίο ξεκινούσε ως εξής: “Η εξιστόρηση δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά να κάνει γνωστά σε εσένα και κατ’ επέκταση στον κόσμο τις δυσκολίες και την αντιμετώπιση που έχει ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στην απλή παρακολούθηση ενός αγώνα της αγαπημένης του ομάδας στην Ελλάδα το έτος 2018”, και κατέληγε ως εξής: “Δεν γράφω αυτό το κείμενο ούτε για να προκαλέσω ούτε για να παρακαλέσω, ούτε για να πιέσω προκειμένου να πάρω το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. Έτσι και αλλιώς, για μένα η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Το γράφω μόνο και μόνο μπας και αλλάξει κάτι, έστω και μικρό, και βελτιωθεί η ζωή αυτών των ανθρώπων τουλάχιστον στο κομμάτι της παρακολούθησης αθλητικών αγώνων που τόσο πολύ μπορεί να αγαπάνε και να τους λείπουν”. Το επίπεδο της ανθρώπινης ποιότητάς του και του πολιτισμού του μου γινόταν σαφές και από την ανάγνωση του συνόλου των μηνυμάτων που απέστειλε προς την ΚΑΕ ΑΕΚ, τα οποία μου έστειλε για να τεκμηριώσει όσα εξιστορεί παραπάνω.

Δυσκολεύομαι πολύ να βάλω σε μια τάξη αυτό το χάος από συναισθήματα που μου έχει προκαλέσει η ανάγνωση αυτής της ιστορίας. Μου προκαλεί οργή να διαπιστώνω ότι κυκλοφορούν άξεστοι στην αγορά του αθλητισμού. Μου προκαλεί θυμό να βλέπω τις εταιρείες να κάνουν επίδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους μέσα από τα media και τα social media, ποζάροντας όπου υπάρχει φακός για να επιδείξουν μια καλή πράξη που δείχνει ευαισθησία την ίδια ώρα που επιφυλάσσουν τέτοια συμπεριφορά σε “πελάτες” που έχουν αναπηρία και ειδικές ανάγκες. Το βρίσκω παραπάνω από υποκριτικό. Το βρίσκω χυδαίο. Και δεν έχω λόγια για να χαρακτηρίσω τη συμπεριφορά μιας εταιρείας που εκμεταλλεύεται εμπορικά το έμβλημα και το όνομα ενός ιστορικού συλλόγου και κρατά το parking για τους ... VIP και δεν φροντίζει να της περισσέψει μια θέση για ένα παιδί 20 ετών που κινείται με πι και πληρώνει εισιτήριο διαρκείας για να αγοράσει ένα δίωρο που του δίνει κουράγιο και νόημα για να συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζει, για να γυρίζει σπίτι και να λέει “πέρασα καλά σήμερα” στον εαυτό του.

Δεν είναι όμως όλα τα παραπάνω ο κύριος λόγος, το βασικό νόημα που βρήκα για να μοιραστώ αυτή την ντροπιαστική ιστορία μαζί σας. Ο κύριος λόγος είναι η στάση αυτού του παιδιού, του Αλέξανδρου, του αδελφού. Γράφω αυτό το σημείωμα για να υποκλιθώ στην μαγκιά, την ανθρωπιά, την ευαισθησία, το κουράγιο, τη δύναμη, την αγάπη που δίνει ένα παιδί στον αδελφό του, δίνοντας μάχες για να του εξασφαλίσει μια όσο το δυνατόν πιο “ανθρώπινη” ζωή σε μια απάνθρωπη, για τα άτομα με αναπηρίες, χώρα. Γράφω για να του πω ότι θαυμάζω την ευγένεια της στάσης του, για να του φωνάξω ότι φυσικά δεν θα 'πρεπε να παρακαλά για το αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να τους αφήσει να τον τρελάνουν, ότι δεν θα 'πρεπε να “ντρέπεται” εκείνος που αναγκάστηκε να παρακαλάει πορτιέρηδες, υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη για να του κάνουν “τη χάρη” να τον αφήσουν να παρκάρει κοντά στο μοναδικό ασανσέρ αλλά ότι ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΕΔΙΩΞΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΗΘΟΥΜΕ.

Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο προς όλους αυτούς, τους γονείς, αδελφούς, αδελφές, συγγενείς των ανθρώπων με δυσκολίες, αναπηρίες, ειδικές ανάγκες, από κάποιον που σας θαυμάζει για το μεγαλείο της ψυχής σας. Θα 'θελα πολύ να έχω τη δύναμη να αλλάξω τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων σας. Δεν την έχω, αλλά φωνάζω με όλη μου τη δύναμη ότι σας θαυμάζω, και σας εύχομαι να έχετε δύναμη για να συνεχίζετε να στηρίζετε τους ανθρώπους σας σε αυτή την απάνθρωπη χώρα.

Πηγή

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Μ.Ε.Α.
(ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Κ.Τ.Λ)
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946-821652

Ο πρίγκηπας σήμερα πήγε σχολείο 1η μέρα!

Άντε πάλι...(μεγάλη ανάρτηση)!

Ο πρίγκηπας σήμερα πήγε σχολείο 1η μέρα και ξεκινήσαμε οικογενειακά για τον αγιασμό που ήταν προγραμματισμένος για τις 11.

Είχαμε ελπίδες για φέτος μια και τα ραδιόφωνα, και οι ειδήσεις και όλα είχαν λυσσάξει τις τελευταίες μέρες ότι "όλα είναι έτοιμα χωρίς σχεδόν κανένα κενό" και μάλιστα για πρώτη φορά έλεγαν τα υπουργεία και ο πολύ λίγος υπουργός Παιδείας "το προσωπικό στα "Ειδικά Γυμνάσια Λύκεια" είναι κατά 99% στην θέση του.." (εδώ γελάνε ακόμα και οι "αυταπατημένοι"..)

Στο βιντεακι (που μου ζητήθηκε και από σεβασμό κατέβασα) ακούγετε η διευθύντρια του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ηλιούπολης να ξαναπιάνει το μικρόφωνο και να μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ άνθρωπος νοσηλευτικό προσωπικό και ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ βοηθός. Δηλαδή σε σχολείο όπου φοιτούν αποκλειστικά μαθητές ΑμΕΑ δεν υπάρχει νοσηλεύτρια/ης ούτε για δείγμα, ενώ υπάρχει μια (1) βοηθός ΜΟΝΟ για όλα τα παιδιά!!!

Στην φωτογραφία από τα υπέροχα πλάσματα που ακούνε την διευθύντρια τους ίσως και τα μισά να χρειάζονται καθημερινά κάποια φαρμακευτική αγωγή ή διαχείριση π.χ. επιληψίας, αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν έχει καταφέρει ακόμα να διορίσει ή να βρει 2-3 νοσηλευτές που είναι απαραίτητοι!! Οπότε σχολείο γιοκ για αυτά τα παιδιά μέχρι να βρεθεί νοσηλευτής ή με απόφαση ρίσκο των γονιών χωρίς, ή με τους γονείς να πηγαινο-έρχονται στο σχολείο τις ώρες που πρέπει...(ποιός νοιάζεται αν δουλεύουν οι γονείς ή αν έχουν αλλά δύο παιδιά...)

Στην πρώτη πράξη ομιλίας της Super διευθύντριας (κανονικά έπρεπε η Marvel να τους κάνει ήρωες με αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι για τα δικά μας παιδιά και δικούς τους μαθητές) μας μίλησε μόνο για προβλήματα. Η ομιλία ξεκίνησε με το "καλώς ήρθατε, φέτος έχουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα.." και έφτασε μέχρι τέλους με τα ίδια ζητήματα. Λείπουν τουλάχιστον 3-4 καθηγητές συν τους βοηθούς συν τους νοσηλευτές, δεν έχουν έρθει βιβλία, δεν..δεν..δεν παρόλο τις ατελείωτες ενοχλήσεις στους αρμόδιους, τα ατελείωτα τηλεφωνήματα και τις γνωστές υποσχέσεις και δεσμεύσεις..

Τελειώνοντας η σεμνή τελετή αναφοράς των προβλημάτων, γιατί αγιασμό δεν τον λες, βγήκαμε στο προαύλιο όπου μάθαμε ότι κάνεις δεν έχει εγκρίνει τα κεφάλαια συντήρησης του στόλου ειδικών οχημάτων του σχολείου με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλή και για αυτόν τον λόγο μισθώθηκαν οχήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Στον πρίγκηπα π.χ. έλαχε βαν λιμουζίνα "μερσεντε" μαύρη...μεγαλεία θα λέγαμε αν εξαιρέσεις ότι έχει καθίσματα και δεν έχει ράμπα άρα μάλλον για τίποτα χλιδάτους τουρίστες στην Μύκονο κάνει πάρα για μαθητές ΑμΕΑ με αναπηρικά αμαξίδια..λεπτομέρειες που δεν μπορούν να χαλάσουν την "ζωαρα" κάποιων που πάνε χλιδάτα στην ΔΕΘ και ανησυχούν μην η Μενεγάκη δεν είναι στην θέση της φέτος..άλλωστε δικός μας ο πρίγκηπας, δικά μας και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαχρονική τους ανικανότητα...και γράφω διαχρονική γιατί δεν είναι τωρινό το θέμα..για αυτούς τα "μισθά" να πέφτουν κάθε 1η και 15η και όλα καλά..

Ρε εξουσιολάγνα τομάρια, ρε "σωτήρες" των πάντων, ρε "ευαισθητούληδες" εξ ιδεολογίας αντί να βολτάρετε στις ΔΕΘ, αντί να εμφανίζεστε στους αγιασμούς και να κορδώνεστε σαν γύφτικα σκερπάνια ασχοληθείτε με την καθημερινότητα και κάντε τα βασικά..και ΟΚ είστε διαχρονικά ανίκανοι αλλά δεν μπορείτε στο +/-10% του μαθητικού πληθυσμού (ΑμΕΑ επί του συνόλου) να δείξετε σεβασμό και να τα έχετε ΟΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ; ρε τόσο ξεφτιλισμένοι είστε;

Θα το γράψω ως παρότρυνση πάλι: "αν με διαβάσεις, και είσαι νέος γονιός παιδιού με Ειδικές Ικανότητες σε μικρή ηλικία ΦΥΓΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ! Εδώ στο Ελλαδιστάν και το παιδί σου και εσύ είσαι βάρος/ενοχλητικός και όχι υποχρέωση για στήριξη...ΦΥΓΕ και μην γυρίσεις ούτε για διακοπές γιατί και στα περισσότερα μέρη η πρόσβαση δεν υφίσταται για ένα μέλος της οικογένειας σου!

*πάντα περήφανος που είμαι Έλληνας και πατέρας του πρίγκηπα και πάντα ντροπιασμένος για το κράτος που με εκπροσωπεί!

*❤️ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ❤️* μπας και ξυπνήσουν

(ότι γράφω εκφράζει όλη την οικογένεια μας)

Πηγή

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Μ.Ε.Α.
(ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Κ.Τ.Λ)
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ,
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6946-821652

Access City Award 2019: 

Οι πόλεις της ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν στην ετήσια διοργάνωση του Access City Award, που είναι το ευρωπαϊκό βραβείο που απονέμεται σε πόλεις που γίνονται πιο προσβάσιμες στους πολίτες με αναπηρία και τους ηλικιωμένους. (Ανακοίνωση Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις πόλεις (δήμους) με πληθυσμό πάνω από 50.000 από όλα τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους που αποσκοπούν στην εξάλειψη των εμποδίων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής την οποία προσφέρουν στο σύνολο των πολιτών.

Είναι μια ευκαιρία για τις πόλεις της ΕΕ και τις Ελληνικές, να προβάλλουν και να μοιραστούν το έργο και τα σχέδιά τους σε σχέση με την προσβασιμότητα.

Ειδικά για το 2019, πόλεις με λιγότερους από 50.000 κατοίκους μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε μία κατηγορία των ειδικών βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2018.
 
Αιτήσεις και πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en
 
 

Πηγή 1: www.esamea.gr

Πηγή 2: ://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου σε συνεργασία με τον Αθλητικό & Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα «Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Κολύμβησης», για ηλικίες 4 έως 18 ετών στις εγκαταστάσεις του Άλσους Βεΐκου πάντα με ευαισθησία και γνώμονα τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τους περιορισμούς που βιώνουν στον τομέα της άθλησης. 

Τα Special Olympics γιορτάζουν φέτος την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή τους κατά τη διάρκεια των οποίων το κίνημα απλώθηκε σε 172 χώρες και αριθμεί 5,6 εκατομμύρια αθλητές σε όλο τον κόσμο. Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics ‘’Λουτράκι 2018’’,

Special News

Τι είναι η αναπηρία;

Τι είναι η αναπηρία;

 • Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι αναπηρίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη: κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές.
  Διαβάστε περισσότερα
  • Κινητική Αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία κ.λπ.)
  • Αισθητηριακή Αναπηρία (Κώφωση, τύφλωση κ.λπ.)
  • Ψυχική Αναπηρία (π.χ. μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια κ.λπ.)
  • Νοητική Αναπηρία (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία κ.λπ.)

  Άλλες αναπηρίες (π.χ. βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.) Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Αναπηρίας

Εγκεφαλική Παράλυση


Ο όρος εγκεφαλική παράλυση ή Cerebral Palsy στα αγγλικά (CP) είναι ένας όρος "ομπρέλα", που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συνθήκες, όπου κάποιο εγκεφαλικό τραύμα επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα ενός ατόμου. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με CP. Η εγκεφαλική παράλυση χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: Σπαστική, Αθετωσική, Αταξική και Μεικτή.
Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλική Παράλυση

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Πολλαπλή)


Η σκλήρυνση κατά πλάκας (πολλαπλή σκλήρυνση) είναι μία χρόνια νευρολογική πάθηση που ανήκει στην κατηγορία των απομυελινωτικών νόσων. Πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες υπάρχει σταδιακή καταστροφή της μυελίνης, του περιβλήματος των νεύρων που βοηθά στην προστασία αυτών καθώς και στη μετάδοση των νευρικών ώσεων. Αποτέλεσμα είναι η διαταραχή στη μετάδοση των ερεθισμάτων κατά μήκος ενός νεύρου, δηλαδή δυσλειτουργία αυτού. Το όνομα πολλαπλή σκλήρυνση αναφέρεται στις πολλαπλές ουλές (σκλήρυνση) πάνω στην μυελίνη.
Διαβάστε περισσότερα

 

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Πολλαπλή)

Σύνδρομο Down


Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τα χρωμoσώματα. Είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία μεταξύ των νεογνών που γεννιούνται ζωντανά. Εμφανίζεται σε περίπου 1 στα 700 ζώντα νεογνά και προκαλεί ποικίλου βαθμού διανοητική καθυστέρηση, μαθησιακές διαταραχές, ιδιαίτερα εμφανισιακά χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις από διάφορα όργανα.
Διαβάστε περισσότερα
Σύνδρομο Down

ALS


Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ή ALS

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές νόσους, η οποία έχει εκφυλιστικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι που έχουν ALS βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Αυτό οδηγεί τελικά στον θάνατό τους. Όταν οι κινητικοί νευρώνες παύουν να λειτουργούν ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητά του να προκαλεί και να ελέγχει την κίνηση των μυών. Ως αποτέλεσμα, οι μυς γίνονται μικρότεροι και πιο αδύναμοι (ατροφούν) και σταδιακά το άτομο αδυνατεί να κινηθεί κατά βούληση. Τελικά, οι ασθενείς με ALS μπορεί να μείνουν εντελώς παράλυτοι και να είναι απαραίτητη η αναπνευστική υποστήριξή τους για να μείνουν στη ζωή.


Διαβάστε περισσότερα
Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ή ALS

Αυτισμός


Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εμποδίζει το παιδί να κατανοήσει σωστά αυτά που βλέπει, ακούει και αισθάνεται. Σαν αποτέλεσμα, το παιδί έχει προβλήματα στην επικοινωνία, κοινωνική επαφή, διαπροσωπικές σχέσεις και συμπεριφορά. Ο βαθμός σοβαρότητας των συμπτωμάτων του αυτισμού είναι διαφορετικός από παιδί σε παιδί. Τα συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται συνήθως πριν την ηλικία των τριών χρόνων του παιδιού.
Διαβάστε περισσότερα
Αυτισμός

Σύνδρομο Άσπεργκερ


Το Σύνδρομο Άσπεργκερ ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι μία από τις πολύπλοκες νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων, έλλειμμα επικοινωνιακής ικανότητας και περιοριστικά, επαναληπτικά, στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς.
Διαβάστε περισσότερα
Σύνδρομο Άσπεργκερ

Προβλήματα όρασης


Ο όρος «προβλήματα όρασης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών της οπτικής ικανότητας από τα μικρά προβλήματα όρασης έως και τις περιπτώσεις των ατόμων εκείνων που είναι τελείως τυφλά και δε μπορούν να διακρίνουν το φως από το σκοτάδι.
Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα όρασης

Προβλήματα ακοής


Κώφωση
Η πλήρης ή μερική απώλεια της ικανότητας της ακοής. Η ανεπάρκεια ενδέχεται να είναι προσωρινή ή μόνιμη.. Οι κληρονομικές μορφές της ανεπάρκειας ακοής προσβάλλουν περίπου 1 στα 2.000 νεογέννητα. Στον πληθυσμό αυτό, τα ελλείμματα ακοής ενδέχεται να μειώνουν την ικανότητα απόκτησης της γλώσσας και του λόγου. Η επίκτητη απώλεια της ακοής επηρεάζει τις ζωές του ήμισυ σχεδόν των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών για τους οποίους φαίνεται να αποτελεί σημαντική αιτία κοινωνικής απομόνωσης ή κατάθλιψης.
Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ακοής

Our Special video